Požární ucpávky uzavírají otvory, kterýmy procházejí kabely nebo potrubí mezi požárními úseky (místnostmi). Zabraňují šíření kouře a plamenů do únikových cest a na další požární úseky. Naše firma provádí odborné montáže a kontroly požárního utěsnění prostupů.

 

Prostupy kabelových tras a potrubí  

Nástřiky/nátěry kabelových tras

Těsnění spár v požárně dělicích konstrukcích 

 

Protipožární manžeta

 
32777 11849  5473  19014