Každá podzemní voda obsahuje množství anorganických, organických, biologických i mechanických látek, jejichž hygienické limity pro pitnou vodu jsou dány vyhláškou 252/2004 Sb. Kvalita vody ve veřejných vodovodních sítích je přísně sledována dodavatelem vody.  Při použití studniční vody v domácnostech jsou nejčastějším zdrojem problémů mechanické nečistoty, tvrdost vody, zvýšený obsah železa a manganu, překročení limitního množství dusičnanů  nebo bakteriologické znečištění. Neexistuje žádné univerzální zařízení, které by z vody o neznámém složení dokázalo vyrobit zdravotně nezávadnou vodu. Podle charakteru znečištění a laboratorního rozboru jsme připraveni navrhnout vhodný druh úpravy vody.

 

Rádi pro Vás vypracujeme nabídku úpravny vody na základě konkrétního zadání.
Pro navržení  správného typu a velikosti úpravny vody je potřeba zaslat na náš Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

  • k posouzení rozbor vody
  • uvést účel použití vody – pro přímé požití, pro přípravu užitkové vody pro domácnost, pro topení, napouštění bazénu atd.
  • udat potřebu upravené vody  v l/min nebo v litrech /den, popř. alespoň uvést počet osob v domácnosti.

 

FILTRACE MECHANICKÝCH NEČISTOT

Pro filtraci mechanických nečistot jako je jíl, písek nebo bahno můžeme zvolit  některý z  různých typů  filtrů uvedených v oddíle č. 8 katalogu:

FK74CS

  • filtry WFU s vyměnitelnými filtračními vložkami o jemnosti filtrace 1, 5, 10, 20, 50 nebo 100 mikronů nebo s omyvatelnými síťovými vložkami o jemnosti 20, 50, 100 nebo 150 mikronů
  • filtry NW s odstředivou separací, do kterých se vkládají návlečné filtrační vložky z polyesterové tkaniny o jemnosti filtrace 5, 10, 25, 50 nebo 100 mikronů  nebo z nylonové síťky o jemnosti 150 mikronů
  • filtry FF06 s nerezovou filtrační síťkou o jemnosti filtrace 100 mikronů, v provedení pro studenou  vodu nebo pro horkou vodu
  • filtry F76S se zpětným proplachem spouštěným ručně nebo automaticky, rovněž v provedení pro studenou nebo pro horkou vodu, nebo v plastovém provedení F74CS

Při větším znečištění doporučujeme vodu filtrovat na automatickém filtru AG s náplní filtrační hmoty AG plus, který zachytí i velmi jemné částice, způsobující zákal vody. Proplach filtru provádí ovládací ventil automaticky v nastaveném časovém režimu.

 

 TVRDOST VODY

Vyhláška 252/2004 Sb. pro pitnou vodu doporučuje tvrdost vody 2 -3,5 mmol/l, z hlediska pitnosti by nebylo třeba  tvrdou vodu ve většině případů upravovat vůbec.2-8-x-2
Voda o tvrdosti 3-3,5 mmol/l však obsahuje značné množství vápníku a hořčíku, jehož přítomnost ve vodě způsobuje usazování vodního kamene:
- na teplosměnný plochách v zařízeních pro ohřev vody, kde snižuje přestup tepla
- v potrubí, kde snižuje průtočnost.
Tvrdost vody také zhoršuje efektivitu praní a mytí.  Jestliže si tedy z těchto důvodů přejete vodu upravovat, nabízíme úplné nebo částečné změkčení za pomoci automatického změkčovacího filtru AZK nebo AZ.

Automatický změkčovací filtr odstraní tvrdost vody, tj. ionty vápníku a hořčíku, s 99%ní účinností na filtračním loži změkčovací pryskyřice – katexu. Voda, která vstupuje do změkčovacího filtru, musí být zbavena železa a manganu. Automatické změkčovací filtry AZK a AZ se vyznačují téměř bezobslužným provozem a možností nastavení optimální výstupní tvrdosti upravené vody. Uživatel pouze občas doplňuje regenerační sůl do solné nádoby.

Je možno zvolit mezi dvěmi provedeními:

  • dvoudílné provedení AZ, kdy změkčovací filtr a nádoba na rozpouštění regenerační soli stojí vedle sebe
  • kabinetní provedení AZK, kdy tlaková nádoba změkčovacího filtru je vestavěna v bílé plastové krabici – kabinetu. Kabinet slouží jako zásobník regenerační soli, odkud si změkčovač nasává regenerační solný roztok. Kabinetní provedení automatického změkčovacího filtru zabírá půdorysně méně místa..

 

 

 ŽELEZO A MANGANamp

Mnoho podzemních vod obsahuje rozpuštěné železo, a obvykle i mangan, které způsobují zanášení vodovodního potrubí vylučujícími se suspenzemi hydroxidů těchto kovů. Dodávají vodě červené až hnědé zbarvení a tím je vyloučeno její použití pro praní. V pitné vodě je jejich koncentrace limitována vyhláškou Fe – 0,2 mg/l a Mn - 0,05 mg/l. Pro odstranění železa a manganu z vody slouží automatické filtry AMP naplněné filtračním materiálem pyrolox. Pro obnovení kapacity filtračního lože postačí zpětný proplach, při kterém jsou zachycené částice vyplaveny do odpadu, není potřeba žádné regenerační činidlo. Zpětný proplach provádí ovládací jednotka automaticky. Technologie se vyznačuje vysokou účinností a nízkými provozními náklady.


 

 

 

TVRDOST SPOLU SE ŽELEZEM A MANGANEMacr

Pokud se ve vodě vyskytuje zároveň vysoká tvrdost spolu se železem a manganem, pro jejich odstranění je výhodné použít automatické filtry ACR s filtrační náplní Crystal Right. Jedná se o jediný systém, který na jednovrstvém filtračním loži současně odstraňuje ionty vápníku a hořčíku, železa a manganu, a zároveň zvyšuje pH vody. Crystal Right 100 zachycuje také amonné ionty.
Elektronický ovládací ventil zahájí a provede regeneraci filtračního lože po vyčerpání jeho výměnné kapacity. Regenerace se provádí nasyceným solným roztokem.
 

 

 

 

 

 

DUSIČNANYadnk

Vyhláška stanoví limitní množství dusičnanů do 50 mg/l pitné vody, pro kojence a nemocné osoby do 15 mg/l. Při jejich zvýšeném výskytu nabízíme na odstranění automatické denitrifikační filtry ADNK s regenerovatelnou filtrační náplní anexu. Regeneraci provádí ovládací jednotka filtru automaticky, regeneračním činidlem je tabletovaný chlorid sodný (kuchyňská sůl).
V surové vodě, které má být upravována, se posuzují především hodnoty dusičnanů NOa chloridů. Voda, která vstupuje do denitrifikačního filtru, musí být zbavena železa a manganu.

 

 

 

 

 

ODSTRANĚNÍ ORGANICKÝCH ČÁSTIC, DECHLORACEamp 1

Pro odstranění organických částic z vody a také pro dechloraci se používá  plně automatický filtr AU s filtrační náplní aktivního uhlí. Aktivní uhlí odstraní z vody většinu látek organického původu a některé látky anorganické, jako jsou chlor, pesticidy, těžké kovy apod. Odstraňuje z vody také nepříjemné pachy a celkově zlepšuje chuť upravované vody. Řídicí ventil iniciuje a provede zpětný proplach podle nastaveného časového intervalu.

 

 

 

 

 

 

 

DEZINFEKCE VODY13 1 Sterilight UV lampyII1

Bakteriologické zabezpečení vody lze řešit jedním ze dvou způsobů:

Z ekologického hlediska se preferuje dezinfekce UV zářením, protože eliminuje výskyt bakterií a dalších mikroorganismů bez vedlejších zdraví škodlivých produktů. Výhodou této metody je, že voda nemění chuť, fyzikální vlastnosti ani chemické složení, dále nízké provozní náklady, jednoduchá montáž a údržba zařízení. UV lampa se instaluje na vstupu vody do objektu, vždy jako poslední stupeň úpravny vody.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEMINERALIZACE VODYRO240

V některých případech, kdy obsah nežádoucích látek ve vstupní vodě je mimořádně nepříznivý, není možné dosáhnout zlepšení kvality pitné vody  jinak než vyčištěním na stanici reverzní osmózy RO240, která se instaluje k jednomu výtokovému místu, z něhož je odebírána voda pro přímé požití. Tato technologie  dokáže z vody odstranit více než 95 % všech rozpuštěných látek, přes 99 % chlóru, přes  90 %  všech látek organických a bakterií.
Takto demineralizovaná voda je pro  přímé požití nevhodná, proto je v další fázi vedena na postfiltr, kde je obohacena o minerální látky, které jsou lidskému organismu potřebné.

UVEDENÉ INFORMACE O ZPŮSOBECH ÚPRAVY VODY PRO DOMÁCNOST JSOU POUZE ORIENTAČNÍ.