Úprava vody pro chladicí okruhy spočívá jednak v úpravě plnící a doplňovací vody a v případě otevřeného chladícího okruhu také v úpravě vody cirkulačního okruhu.

Úprava doplňovací vody

Chladící okruhy nutno naplnit kvalitně upravenou vodou, tj. změkčenou a ošetřenou inhibitorem - prostředkem pro potlačení koroze. Stejným způsobem je třeba upravovat i vodu doplňovací, kterou se doplňují ztráty vzniklé odparem a odluhem. 

Změkčování vody
Pro změkčení vody vyhoví automatický změkčovací filtr AZ jednoduchý nebo v případě otevřených chladících systémů automatický změkčovací filtr duplexní AZD.
Typ a velikost změkčovacího filtru nutno zvolit podle druhu systému, velikosti systému a kvality vstupní vody.
Automatický změkčovací filtr nutno osadit na vstupu filtrem mechanických nečistot pro ochranu ovládacího ventilu před případnými částečkami rzi a nečistot z vodovodního řádu. Před automatický změkčovací filtr se doporučuje zařadit regulátor tlaku vody a podle evropské normy EN 1717 nutno zařadit potrubní oddělovač BA pro ochranu řádu pitné vody před kontaminací kapalinou tř. 4, což je voda ošetřená inhibitory koroze.

Dávkování inhibitoru koroze
Pro proporcionální dávkování inhibitoru koroze do změkčené vody vyhoví elektromagnetické dávkovací čerpadlo HC997-xx. Součástí čerpadla je vodoměr s impulsním výstupem, který je instalovaný v potrubí. V blízkosti vodoměru se umístí dávkovací čerpadlo.  Impuls od vodoměru řídí dávkovací frekvenci čerpadla v závislosti na momentálním průtoku vody. Vstřikovací kus dávkovacího čerpadla  je vsazen do doplňovacího potrubí. Na ochranu uzavřeného chladicího systému proti korozi slouží  inhibitor APT3032, pro otevřený chladicí systém APT80507 nebo jiný, podle kvality vstupní vody a použitých materiálů v chladícím okruhu.

 

Úprava cirkulační vody otevřeného chladicího okruhu

Řízené odluhování
Řízené odluhování je základní prvek úpravy cirkulační vody. Na otevřené chladící věži dochází k intenzivnímu odpařování, a tím ke zvyšování solnosti (el. vodivosti) vody. Do potrubí cirkulační vody se instaluje sonda měření vodivosti propojená s odsolovací automatikou MTC2 nebo MVS2k. V okamžiku, kdy vodivost přesáhne nastavenou mez, odsolovací automatika otevře elektroventil odluhu a část zasolené vody se odpustí do odpadu. Doplnění odpuštěného objemu cirkulační vody musí být zajištěno systémem MaR.

Dávkování biocidního prostředku
Přes otevřené chladicí věže se vnáší do okruhu spory řas a bakterií. V cirkulačním okruhu jsou výborné podmínky pro vznik řas a slizů a ty potom snižují energetickou účinnost chlazení. Proto je nezbytné dávkování biocidního prostředku do cirkulačního potrubí, např. PXbio or nárazově 2-3x týdně, dávkovacím čerpadlem s nastavitelným časovým režimem dávkování nebo dávkováním řízeným od odsolovací automatiky.