Dle Zákona České národní rady o požární ochraně 133/1985 Sb. a jeho prováděcí vyhlášky 246/2001 Sb. je provozovatel povinnen vybavit své provozy hasicími přístroji a tyto udržovat v provozuschopném stavu.

 

Množství, druhy a způsob vybavení hasicími přístroji vyplývá z  požárně bezpečnostního řešení stavby, které vypracovává oprávněná osoba.

 

Požární třídy

Při výběru vhodného hasicího přístroje se vychází zejména z druhu hořlavé látky. Dle druhu hořlavé látky rozlišujeme následující třídy požáru:

Požární třída A:

Hořlavé látky v tuhém skupenství, žhnoucí a hořící plamenem, např. uhlí, dřevo, papír, seno, sláma, textilie a další. Pro tuto třídu požáru jsou vhodné hasicí přístroje vodnípěnové a práškové.

Požární třída B:

Hořlavé látky v kapalném skupenství hořící plamenem. Příklady takových hořlavin jsou ropa ropné produkt, dehet, organická rozpouštědla, barvy, laky, tuky, pryskyřice, sirouhlík a další. Pro tuto třídu požáru jsou vhodné hasicí přístroje pěnovépráškovésněhové (CO2) a hasicí přístroje s čistým hasivem Fe36.

Požární třída C:

Hořlavé látky v plynném skupenství hořící plamenem. Jsou to například acetylen, vodík, methan, propan-butan, oxid uhelnatý, zemní plyn, koksárenský plyn, vysokopecní plyn a další. Pro tuto třídu požáru jsou vhodné hasicí přístroje práškovésněhové (CO2) a hasicí přístroje s čistým hasivem Fe36.

Požární třída D:

Hořlavé kovy a jejich slitiny, například hořčík, hliník, sodík, draslík, oxidy uranu a thoria, slitina elektron a další. Pro tuto třídu požáru jsou vhodné hasicí přístroje práškové pro třídu požáru D.

Hasicí přístroje práškové

Tyto hasicí přístroje jsou určeny k využití  např. v průmyslu, obchodě, skladech, obchodních domech, školách, hotelích,  nemocnicích, automobilech,  kancelářích, chatách či domácnostech, kde nesmí dojít k poškození vodou nebo pěnou. Práškové hasící přístroje je možné použít k hašení zařízení pod napětím max. 1000 V z minimální vzdálenosti 1 m.

Práškové hasicí  přístroje pro třídu požáru A,B,C

HASICÍ PŘÍSTROJ PRÁŠKOVÝ 1KGup-editor 1307548826530

Technické označení:

PG 1 PMK

Požární třída:

ABC

Hasicí schopnost:

8A, 34B, C

Množství hasiva:

1 kg

Teplotní rozsah použití:

-20°C ÷ 60 °C

Výtlačný prostředek:

dusík

Rozměry V/Š/H (mm):

285/120

HASICÍ PŘÍSTROJ PRÁŠKOVÝ 1KGup-editor 1307549621209

Technické označení:

1Pa ReAl ST/EN3

Požární třída:

ABC

Hasicí schopnost:

5A, 21B, C

Množství hasiva:

1 kg

Teplotní rozsah použití:

-20°C ÷ 60 °C

Výtlačný prostředek:

dusík

Rozměry V/Š/H (mm):

319/81

HASICÍ PŘÍSTROJ PRÁŠKOVÝ 2KGup-editor 1307549628128

Technické označení:

PG 2 PMK

Požární třída:

ABC

Hasicí schopnost:

13A, 89B, C

Množství hasiva:

2 kg

Teplotní rozsah použití:

-20°C ÷ 60 °C

Výtlačný prostředek:

dusík

Rozměry V/Š/H (mm):

355/130

HASICÍ PŘÍSTROJ PRÁŠKOVÝ 2KGup-editor 1307549648392

Technické označení:

2Pa ReAl ST/EN3

Požární třída:

ABC

Hasicí schopnost:

8A, 34 B, C

Množství hasiva:

2 kg

Teplotní rozsah použití:

-20°C ÷ 60 °C

Výtlačný prostředek:

dusík

Rozměry V/Š/H (mm):

406/105/130

HASICÍ PŘÍSTROJ PRÁŠKOVÝ 6KGup-editor 1307549656872

Technické označení:

PG 6 Euro

Požární třída:

ABC

Hasicí schopnost:

34A, 183B, C

Množství hasiva:

6 kg

Teplotní rozsah použití:

-20°C ÷ 60 °C

Výtlačný prostředek:

dusík

Rozměry V/Š/H (mm):

485/250

HASICÍ PŘÍSTROJ PRÁŠKOVÝ 6KGup-editor 1307549663579

Technické označení:

6Pa ReAl ST/EN3

Požární třída:

ABC

Hasicí schopnost:

21A/113B/C

Množství hasiva:

6 kg

Teplotní rozsah použití:

-20°C ÷ 60 °C

Výtlačný prostředek:

dusík

Rozměry V/Š/H (mm):

512/159/197

HASICÍ PŘÍSTROJ PRÁŠKOVÝ 50KGup-editor 1307549670363

Technické označení:

P50M/ ETS

Požární třída:

ABC

Hasicí schopnost:

 

Množství hasiva:

50 kg

Teplotní rozsah použití:

-30°C ÷ 60 °C

Výtlačný prostředek:

dusík

Rozměry V/Š/H (mm):

 

Práškové hasicí přístroje pro třídu požáru D

HASICÍ PŘÍSTROJ PRÁŠKOVÝ 12KGup-editor 1307549680963

Technické označení:

PM 12 A

Požární třída:

D

Hasicí schopnost:

D

Množství hasiva:

12 kg

Teplotní rozsah použití:

-20°C ÷ 60 °C

Výtlačný prostředek:

tlaková patrona – oxid uhličitý

Rozměry V/Š/H (mm):

 

Hasicí přístroje vodní

Tyto hasicí přístroje jsou určeny k využití např. v papírenském a dřevařském průmyslu, obchodě, skladech. Vhodné zejména k hašení látek v tuhém skupenství (papír, dřevo, textil..). Vodní hasící přístroje nesmí být použity k hašení zařízení pod napětím.

HASICÍ PŘÍSTROJ VODNÍ 6/9 Lup-editor 1307549688201

Technické označení:

W 6/9 PMDSe-1

Požární třída:

A

Hasicí schopnost:

8/13A

Množství hasiva:

6l/9 l

Teplotní rozsah použití:

-20°C ÷ 60 °C

Výtlačný prostředek:

dusík

Rozměry V/Š/H (mm):

525/250

HASICÍ PŘÍSTROJ VODNÍ 9 Lup-editor 1307549695261

Technické označení:

9Vb ReAl ST/EN3

Požární třída:

A

Hasicí schopnost:

13A

Množství hasiva:

9 l

Teplotní rozsah použití:

-20°C ÷ 60 °C

Výtlačný prostředek:

dusík

Rozměry V/Š/H (mm):

614/181/209

Hasicí přístroje pěnové

Tyto hasicí přístroje jsou vhodné zejména k hašení látek v tuhém skupenství (papír, dřevo, textil..) a hořlavých látek nemísících se s vodou (benzin, motorová nafta, minerální oleje, tuky ...). Pěnové hasící přístroje nesmí být použity k hašení zařízení pod napětím.

HASICÍ PŘÍSTROJ PĚNOVÝ 9KGup-editor 1307549767892

Technické označení:

S9 PMDS-1

Požární třída:

AB

Hasicí schopnost:

13A, 183B

Množství hasiva:

9 kg

Teplotní rozsah použití:

0°C ÷ 60 °C

Výtlačný prostředek:

dusík

Rozměry V/Š/H (mm):

595/240

Hasicí přístroje s oxidem uhličitým

Tyto hasicí přístroje jsou určeny k využití např. v uzavřených prostorách výpočetní techniky, telefonních ústředen, laboratořích, kuchyních, skladech s potravinami, muzeích, galeriích, skladech hořlavých plynů a chemikálií. Hasicí přístroje s oxidem uhličitým je možné použít k hašení zařízení pod napětím max. 1000 V z minimální vzdálenosti 1 m.

HASICÍ PŘÍSTROJ SNĚHOVÝ 5KGup-editor 1307549774366

Technické označení:

KS 5 BG-1

Požární třída:

B

Hasicí schopnost:

70B

Množství hasiva:

5 kg

Teplotní rozsah použití:

-20°C ÷ 60 °C

Výtlačný prostředek:

oxid uhličitý

Rozměry V/Š/H (mm):

685/330

HASICÍ PŘÍSTROJ SNĚHOVÝ 5KGup-editor 1307549783986

Technické označení:

5 CO2 ReAl ST/EN3

Požární třída:

B

Hasicí schopnost:

70 B

Množství hasiva:

5 kg

Teplotní rozsah použití:

-30°C ÷ 60 °C

Výtlačný prostředek:

oxid uhličitý

Rozměry V/Š/H (mm):

687/140/190

HASICÍ PŘÍSTROJ SNĚHOVÝ 2KGup-editor 1307549790368

Technické označení:

2 CO2 ReAl ST/EN3

Požární třída:

B

Hasicí schopnost:

21 B

Množství hasiva:

2 kg

Teplotní rozsah použití:

-30°C ÷ 60 °C

Výtlačný prostředek:

oxid uhličitý

Rozměry V/Š/H (mm):

566/108/165

Hasicí přístroje plynové s čistým hasivem

Hasivo je náhradou za halony. Představuje nejnovější halonovou alternativu, chemickým názvem hexafluoropropan. Hasicí přístroje s halonovou alternativou je doporučeno používat v oblastech vyžadujících čisté hašení - archivy, výpočetní a sdělovací technika, počítačové sály a servery, elektrické rozvody, digitální ústředny, lodní, a jiná doprava, chemický průmysl, bankovnictví, výpočetní střediska, spojovací uzly a systémy, továrny na výrobu elektronických zařízení, muzea, umělecké galerie, laboratoře atd.

HASICÍ PŘÍSTROJ FE 36 2/4/6 KGup-editor 1307549799208

Technické označení:

T 2/4/6 Fe

Požární třída:

ABC

Hasicí schopnost:

34BC/   A, 55B, C/   5A, 70B, C

Množství hasiva:

2kg/ 4kg/ 6 kg

Teplotní rozsah použití:

-20°C ÷ 60 °C

Výtlačný prostředek:

dusík

Rozměry V/Š/H (mm):

405/100/   450/140/   500/155

Hasicí přístroje specielní

HASICÍ PŘÍSTROJ PRO HAŠENÍ POŽÁRŮ JEDLÝCH TUKŮ A OLEJŮup-editor 1307549817166

např. ve fritézách v jídelnách, v pekárnách, apod.

Technické označení:

T9 PMD1-1

Požární třída:

A

Hasicí schopnost:

13A

Množství hasiva:

9 l

Teplotní rozsah použití:

0°C ÷ 60 °C

Výtlačný prostředek:

dusík

Rozměry V/Š/H (mm):

530/240

HASICÍ PŘÍSTROJ  A STABILNÍ ZAŘÍZENÍ V JEDNOMup-editor 1307549825782

Zvlášť vhodný pro jednosměnné provozy, nebo provozy, kde není trvalý požární dozor. Při sejmutí z držáku funguje jako běžný pěnový přístroj. Zavěšen na stěně, při požáru automaticky reaguje a hasí vybraný prostor.

Technické označení:

S9 PMDS Tandem

Požární třída:

AB

Hasicí schopnost:

13A, 183B

Množství hasiva:

9 l

Teplotní rozsah použití:

0°C ÷ 60 °C

Výtlačný prostředek:

dusík

Rozměry V/Š/H (mm):

650/250

Skříňky na hasicí přístroje a ostatní příslušenství

KOVOVÁ SKŘÍŇKA NA HASICÍ PŘÍSTROJ – OCELOVÝ PLECHup-editor 1307549855960

Povrchová úprava laku se provádí na základě požadavku zákazníka.

Rozměry V/Š/H (v mm):

560x260x210    pro hasicí přístroj práškový 6 kg

660x500x180  pro 2 hasicí přístroje práškové 6 kg

660x280x250  pro hasicí přístroj vodní 9 l

830x280x230  pro hasicí přístroj sněhový 5/6 kg

PLASTOVÁ SKŘÍŇKA NA HASICÍ PŘÍSTROJup-editor 1307549915366

Barevná varianta červená a bílá. Pro hasicí přístroj do 6kg

 

 

 

PLASTOVÝ KRYT BEZ ZÁMKU NA HASICÍ PŘÍSTROJ

up-editor 1307549925933

Vhodné zejména do nákladních automobilů. Nárazuvzdorná umělá hmota. Horní díl průhledný. Spodní díl šedý.

Rozměry V/Š/H (v mm):

645/315/210 pro hasicí přístroj práškový 6 kg

805/360/220 pro hasicí přístroj práškový 12 kg

 

 

KLÍČENKA MALÁ – OCELOVÝ PLECHup-editor 1307549933736

Rozměry V/Š/H (v mm): 

75/75/25

 

 

KLÍČENKA VELKÁ SE ZÁMKEM – OCELOVÝ PLECHup-editor 1307549942864

Rozměry V/Š/H (v mm): 

115/115/30